Anasayfa Neauvia Dünyası Teknoloji

TEKNOLOJİ

DOLGULAR

Neauvia dolgu serisi biyomimetiktir. PEG-çapraz bağlı teknoloji sayesinde yüksek güvenilirlik ve tolerabilite profiline sahiptirler.

Her bir Neauvia dolgu referansında farklı endikasyonlar ve enjeksiyon düzlemleri için spesifik HA ve PEG kombinasyonu baz alınır.

Neauvia dolguların pek çok yararı vardır:

  • Yüksek biyouyumluluk düzeyi
  • Optimal biyolojik entegrasyon
  • Optimal reolojik oran
DOLGULAR

NEAUVIA YÜKSEK DÜZEYDE
BİYOUYUMLUDUR

Neauvia dolgularda PEG çapraz bağlı teknoloji kullanılır.

Biyouyumluluk, dolguların nasıl stabilize edildiğine bağlıdır. Neauvia dolgular üzerine çalışan bilim insanları yaygın bir molekül yerine yeni bir çapraz bağlayıcı kullanmaya karar vermişledir: PEG polimeri

Polietilen glikol farmasötik kozmetik ve tıbbi kullanıma yönelik biyogeçimli polimerlerde altın standarttır.

DOLGULAR

OPTİMAL REOLOJİK ORAN

Optimal reolojik oran: yüzeysel enjeksiyon katmanları için yumuşak jel ve derin enjeksiyon katmanları için sert jel

PEG özellikleri ve HA’nın moleküler ağırlığının tayin edilmesinde kullanılan hassas teknik sayesinde, Neauvia dolgular optimal reolojik orana sahiptir.

DOLGULAR

OPTİMAL DOKU
BİYOLOJİK ENTEGRASYONU

Morfolojik kanıtlar, Neauvia dolguların mükemmel biyolojik entegrasyonu olduğunu göstermiştir.

Araştırma ekibimiz zaman içinde Neauvia implantın gelişimine ilişkin birçok makale yayınlamışlardır ve bu makalelerde Neauvia dolguların deride bağ dokuya nasıl optimal dağılım ve entegrasyon sağladığı gösterilmiştir.

Neauvia dolgular interstisiyal dokuda hipodermis ve dermisi oluşturan yapıların arasında ve hatta kollajen lifleri arasındaki en küçük boşluklara kadar iyi bir şekilde dağılım sergilemekte olup daima derinin yapısal bütünlüğünü korurlar.

Ayrıca araştırma ekibimiz advers reaksiyon meydana gelmediğini hem in vitro, hem in vivo göstermişlerdir.

İmplantın çevresinde veya implantla yakın ilişkili enflamatuar hücreye kesinlikle rastlanmamıştır.

Şekil 1: Yaygın histolojik boyamada (H&E) dolgu implantının (açık mavi) kollajen lifler, adipoz doku ve ter bezi kanallarıyla bağ dokuda kusursuz entegre olduğu gösterilmiştir.

Şekil 2: İmplant, Alcian mavisiyle boyanmış preparatta açıkça görülmektedir. Ter bezi kanalları (daire içine alınmış) ve kollajen lifler gibi dermis ve hipodermis yapılarla yakından ilişkili interstiyal dokuda iyi dağılım sergilediği görülmektedir.