Anasayfa Uygulamalar Literatür Eğitimler
PEGylated Proteins: Evaluation of Their Safety in the Absence of Definitive Metabolism Studies. Rob Webster, Eric Didier, Philip Harris, Ned Siegel, Jeanne Stadler, Lorraine Tilbury, and Dennis Smith Drug Metabolism and Disposition. VOL 35, No 1, DMD 35:9-16, 2007

 • PEG yaygın olarak tıpta uzun yıllardan beri İntravenöz, oral, rektal ve topikal yollarla yardımcı ya da bağlayıcı madde olarak kullanılır.
 • PEG ayrıca farmasötik olmayan ürünlerde bulunur, diş macunu, şampuan, nemlendiriciler, renklendiriciler, yiyecekler, içecekler ve deodorantlarda vardır.
 • PEG çok düşük, endişe verici olmayan bir toksikolojik profile sahiptir ve kronik ve akut uygulamalardan sonra iyi tolere edilir.
 • PEG’e bağlanmış biyolojik moleküllerde PEG’in kendisi ile ilgili olarak ekstra bir endişeye gerek yoktur, zira PEG hayvanlarda ve insanlarda çok geniş biçimde araştırılmış ve anlaşılmıştır.
 • PEG ile bağlı protein ya da diğer biyolojik moleküller; kullanılan dozun azlığı, PEG’in düşük toksisite profili ve metabolizmalarının benzerliği nedeniyle insanlarda anlamlı bir hesap edilmemiş risk oluşturmaz.

Makaleyi Görüntüle

In Vitro Evaluation of the Biosafety of Hyaluronic acid PEG cross-linked with Micromolecules of Calcium Hydroxyapatite in Low concentration. Nicola Zarbinati, Torello Lotti, Damiano Monticelli, Raffaele Rauso, Pablı Gonzalez-Isaza, Christina Maccario, Roberto Mocchi, Jacabo Lotti, Uwe Wolina, Georgi Tchemev, Katlein França Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences Jan 25; 6(1) : 15-19, 2018

 • Bu çalışmanın amacı, İnsan Keratonistleri kullanılarak %1’lik Kalsiyum Hidroksi apatitit içeren, PEG ile çapraz bağlı 26mg/mL Hyaluronik asit yumuşak doku dolgusu Neauvia Stimulate’in biogüvenliğini değerlendirmektir.
 • In vitro testlerden elde edilen sonuçlar, Neauvia Stimulate’in test koşulları altında insan keratonistleri üzerine 24 saat sonra hiçbir sitotoksik etki oluşturmadığı gösterdi.

Makaleyi Görüntüle

Morphological Evidences Following Pegylated Filler Treatment In Human Skin. Zerbinati N, D’este E, Farina A, Rauso R, Cherubino M, Callıgaro . Journal of Biological Regulators Homeostatic Agents Vol 31, no 2(S2) 79-85, 2017.

 • Bu çalışmada, PEG ile çapraz bağlı yeni bir dolgunun(NEAUVIA STIMULATE) insan derisine enjekte edilmesinden 8 ay sonra mikroskobik, histokimyasal ve ultrastruktürel gözlemler yapıldı.
 • Morfolojik olarak dolgunun bağ dokusu komponentlerine mükemmel entegre olduğu ve ana madde içine etkili bir biçimde girdiği gösterildi. Dolgunun Hipodermis içinde homojen dağıldığı görüldü. Hücrelerde enkapsülasyon ya da ayrılma görülmedi ve immünolojik reaksiyon belirtileri gözlenmedi.
 • Ayrıca, Fibroblastların ektra sellüler matriksin moleküler komponentlerinin üretimini uyarıcı bir etki içinde olduğu gözlendi bu da derinin bağ dokusunun yenilenmesini sağlamaktadır.

Makaleyi Görüntüle

In Vitro Evaluation Of Collagen Production on Human Fibroblasts Treated With Hyaluronic Acid PEG Cross-linked with Micromolecules of Calcium Hydroxyapatite In Low Concentration. Zerbinati N, Rauso R, Gonzalez P, Cherubino M, D’este E, Calligaro A, Sommatis S, Maccario C, Mocchi R. Journal of Biological Regulators Homeostatic Agents Vol 31 No 2 (S2) 87-90, 2017

 • Neauvia Stimulate yüz dokularına hacim sağlayan, PEG ile çapraz bağlı 26m/mL Hyaluronik asit ve %1’lik kalsiyum hidroksiapatit mikro kristalleri içeren enjektabl, biouyumlu, yeni kollajen üretimini hızlandırarak cilt kalitesini artıran bir dolgudur. Bu çalışmanın amacı in vitro olarak Neauvia Stimulate uygulanmış insan fibroblast kültürlerindeki kollajen sentezini değerlendirmektir.
 • Sonuç, 1,25 mg/mL ve 2,5mg/mL konsantrasyonlarındaki Neauvia Stimulate’in kontrol grubu ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı biçimde, kollajen üretimini, sırasıyla %37 ve %97 oranında arttırdığı gösterilmiştir.

Makaleyi Görüntüle

A New Hyaluronic Acid Polymer in The Augmentation and Restoration of Labia Majora. Journal of Biological Regulators Homeostatic Agents. Vol 31 No2 (S2) 153-161 2017

 • Geçtiğimiz on yılda kadın dış genital bölgelerindeki estetik cerrahi artan bir popülarite kazandı. Labia Minora’nın küçültülmesi (Labiaplasti) en çok uygulanan işlem oldu. Kadın dış genital bölgesinin yaşla elastisite ve hacim kaybetmesi nedeniyle Labia Majora’nın doldurulması ile ilgili bazı çalışmalar yapılmıştır.
 • Bu çalışma, Hyaluronik asit d dolgu enjeksiyonunun (Neauvia Intense Rose) Labia Majora şekillendirilmesindeki etkinliğini ve güvenirliği araştırılması amaçlanmıştır.
 • Labia Majora hipotrofisinden etkilenen 37 hasta 28mg/mL PEG çapraz bağlı Neauvia Intense Rose ile Mayıs 2015 ve Haziran 2016 arasında tedavi edildi. HA esaslı bu dolgunun Labia Majora’nın tekrar edilen infiltrasyon tedavisinde hiçbir komplikasyon yaratmadan, anlamlı klinik sonuçlar sağladığı gösterildi. Hastaların %96,6’sında mükemmel sonuçlar elde edildi.

Makaleyi Görüntüle

In Vitro Evaluation of the Biological Availability of Hyaluronic Acid Polyethylene Glycols-Cross- Linked Hydrogels to Bovine Testes Hyaluronidase. Zerbinati N, MochiR, Galadari H, Maccario C, Maggi M, Rauso R, Passi A, Esposite C, Sommatis S. BioMed Research International Volume 2019, Article ID 3196723, 5 pages.

 • Bu çalışmada 5 adet Neauvia yüz dolgularının (Neauvia Rheology, Neauvıa Stimulate, Neavıa Intense LV, Neavia Lips, Neavıa Flux) hyaluronidaz enzimi ile parçalanmasının bioyararlılığı analiz edildi. Bu çalışmanın amacı, in vitro olarak, analiz edilen dolguların HA ve PEG konsantrasyonlarının ürünlerin biyouyumluluğunu, hyalurınidaz enzimine duyarlılıklarını ve çözünme süresini nasıl etkilediğinin değerlendirilmesidir.
 • Sonuçlar; Test edilen tüm hidrojellerin Hyaluronidaz enzim tarafından çözünmeye duyarlı oldukları gösterildi. Ürünler Hyaluronidaz enzimine maruz bırakıldıktan 1, 3, 6, 24, 48, 72, 120 ve 168 saat sonra her ürünün çözünmesi değerlendirildi. Neauvıa Rhelogy en yüksek çözünme oranına %76.3 ile ulaştı. Diğer ürünlerin çözünme Intense LV %73.8, Stimulate %71.2, Lıps %65.9, Flux %64.7. Maksimum çözünmeye ulaşmak için gereken sürenin yarısı sırasıyla Rheology için 7,3 saat, Lips için 5 saat, Intense LV için 8,9 saat, Flux için 12,9 saat, Stimulate için 9,3 saat

Makaleyi Görüntüle